Stavanger:

Vi inviterte igjen alle 10'nde klasse elevene fra Stavanger kommune til å besøke Karrierelaboratoriet. 

I år inviterte CGI med nyoppussede lokaler til å være vertskap for samlingen, noe som hjelper på økonomien da vi slapp å betale leie for lokale.

Vi hadde satt av fire uker i overgangen oktober/november. Under fanen «Påmelding» ser du hvilke skoler som deltok med totalt 912 elever.

Påmeldingen gikk veldig raskt og alle fikk ikke plass. Interessen fra skolene er stor så vi må nok utvide tilbudet.

 

Vindafjord:

I år gjennomførte vi også opplegget vårt i Vindafjord kommune i samarbeid med Medvind/Rogaland Fylkeskommune.

120 elever fra Vikedal, Ølen og Skjold besøkte Karrierelaboratoriet i Medvind sine lokaler i Ølensvåg 4. og 5. desember 2023.

 

Forut for besøket hadde vi i samarbeid med Lærlingkontoret Yrkessjåfør og logistikk SA, Berge Sag, Omega 365, Helgevold, Ølen Betong, Westcon og Vindafjord kommune (Helse) utarbeidet syv stasjoner. Det var totalt ni stasjoner inkludert en stasjon om droner og en om karbonfangst.

Samarbeidet med bedriftene om å utforme innholdet i stasjonene var veldig godt. Vi opplevde stor entusiasme til å bidra blant representantene fra bedriftene. Dette var også svært inspirerende for oss som skulle «snekre» sammen innholdet i stasjonene og få det ferdig i tide. Kari Aakra har vært en veldig god koordinator. Hjertelig takk til alle som bidro til å få dette til...!

Stasjonene kan nå gjenbrukes flere år fremover til innholdet er «gått ut på dato».

 

Elevene ble transportert til lokalet til Medvind hvor elevene ble møtt med en «Velkommenfilm» som fortalte litt om selve opplegget før elevene ble delt inn i grupper (2 – 4 elever) og fordelt til de enkelte stasjonene. På stasjonene fikk de oppleve en kombinasjon av filmer og aktiviteter som ga de et innblikk i de fagene/emnene bedriftene representerte. Hvert stasjonsbesøk varte i 20 minutter og elevene fikk totalt besøkt seks av de ni stasjonene ut ifra sin interesse.

 

Vi opplevde stor interesse og entusiasme blant elevene noe som tilbakemeldingen fra elevene viser. 30% av elevene ga opplegget 10 mens 80% ga opplegget syv eller bedre på en skala fra 1 – 10 på spørsmålet: 

91% av elevene svarte «ja» på spørsmålet: Bidro deltakelsen i Karrierelaboratoriet til at du fikk bedre forståelse for hvilke muligheter du kan ha når du skal gjøre yrkesvalg?

Fra kommentarfeltet: «Kjempe kjekt. Likte å kunne gjøre fysiske ting, type bygge Da vinci broen og mure bro du kunne stå på». «Heilt topp!❤️❤️». Det var mest yrkesfag-relaterte stasjoner så det var nok på sin plass med følgende kommentar for de som skal ta stud-spes: «Lengre og meir utfordrande oppgaver kunne vert meget bra».