Høsten 23 inviterer vi alle 10'nde klasse elever fra Stavanger kommune til nytt besøk. 


Det er CGI med nyoppusett lokaler som er vertskap for samlingen.

Vi tilbyr 3 Moduler med følgende fagområder: Sykepleier, IT, havbruk, tømrer, murer, gjenvinning, droner, solceller, hav-vind og karbonfangst.Høsten -22 inviterte Karrierelaboratoriet 10-ende klasse elever fra Stavanger kommune til nye besøk. Vi hadde litt mindre kapasitet enn i fjor, men likevel har 587 elever deltatt fra 23 klasser/6 skoler. Vi testet også muligheten for elever fra Finnøy skole å delta, og det fungerte bra med rutebåten og en kort spasertur til Mediegården hvor vi har holdt til i tidligere Deadline lokalet til Stavanger Aftenblad.

Flere skoler ville deltatt, så vi håper vi kan øke tilbudet til neste høst. Rådgiverne og elevene er veldig fornøyd med aktiviteten i Karrierelaboratoriet. Elevene melder tilbake på spørreundersøkelsen vi gjennomfører etter besøket at de har hatt godt utbytte av informasjonen de får ved de enkelte stasjonene. Enkelte av klassene avsluttet med «stående applaus» noe som inspirerer oss til å utvikle opplegget videre.

Stasjoner vi har presentert i høst har vært: Sykepleier, IT, havbruk, tømrer, murer, gjenvinning, droner, solceller, hav-vind og karbonfangst.

 

Vi jobber videre med utvikling av flere stasjoner og enda mer spennende innhold samt å forankre Karrierelaboratoriet slik at frivillighetsarbeidet vårt kan bestå til beste for et bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Det gir elevene et bedre grunnlag for ett av sine viktigste valg i livet......utdanningsvalg ......samt at arbeidslivet kan få nok og gode kandidater til å bygge opp samfunnet vi alle er en del av.


Desember 2019 testet vi opplegget for den første modulen «Bygg- og anleggsteknikk» med elever fra 10ende klasse fra Gosen skole. Tilbakemeldingen var god og vi fortsatte utviklingen av innholdet. Sommeren 2020 engasjerte vi tre studenter til å utvikle innholdet videre for å utvide med to ekstra moduler: Energi og helse.

Oktober 2020 gjennomførte vi ev test av innholdet med de tre modulene bygg- og anleggsteknikk, energi og helse. Totalt hadde vi besøk av 192 elever fra Hinna og Gosen skoler (en klasse hver dag i åtte dager) hvor elevene hadde en halv dag hos oss og andre halvdelen av dagen i Skolelaboratoriet: https://uis.no/nb/skolelaboratoriet-i-realfag

Opplegget fungerte fint og basert på tilbakemeldingen fra elevene (se nederst i artikkelen) om opplevelsen i Karrierelaboratoriet er det klart at vi fortsetter med å utvikle flere moduler.

Mariel (student/sommerjobb) har utviklet en app til å bruke på iPad. Elevgrupper (3 elever i hver gruppe) ambulerer til de forskjellige stasjonene hvor de får en opplevelse av hva de enkelte yrkene innenfor emnet for stasjonen representerer.

Etter testen oktober 2020 har vi utvikle innholdet til i enda større grad å inspirere elevene til å reflektere over videre yrkesvalg. Vi har supplert med flere stasjoner og prøver å få større bredde i innhold av stasjoner.

Oktober/november 2021 gjennomførte vi ny test av opplegget vårt. Denne gang med nesten tusen elever (se forsiden) med stasjonene: Murer, tømrer, droner, IT, energi, havbruk, sykepleier, helsefagarbeider, avløp, gjenvinning, naturvitenskap, solcelle-energi, boring & brønn, CO2-fangst/lagring.

Hver stasjon har følgende opplegg:

Introduksjonsfilm (ca 2 minutter) gir et innblikk i emnet stasjonen omhandler

Aktivitet (ca 15 minutter): Etter introduksjonsfilmen skal elevene utføre en aktivitet som er typisk for emnet stasjonen omhandler. F eks. Murerne skal mure en mur-bue, sykepleierne skal måle blodtrykk, dronepilotene skal fly ut i felten (simulator) og sjekke hvorfor strømmen har gått etc

Avslutningsfilmer (ca 3 minutter) gir en orientering hvilke fag og utdanningsveier de som jobber med emnet for stasjonen har tatt.

Hver stasjon har total-aktivitet på 20 minutter og elevene ambulerer til neste modul. Elevene skal velge hvilke moduler de ønsker å besøke før de ankommer Karrierelaboratoriet. Elevene skal også være gruppert (3 elever pr gruppe) basert på sine interesser før de ankommer Karrierelaboratoriet.

Appen gjør det mulig for elevene å følge aktiviteten i de enkelte modulene ved å klikke seg videre etterhvert som aktiviteten i modulen skrider frem enten det er filmer de skal se eller praktiske aktiviteter.

2022

Av de vel 600 som deltog så fikk vi tilbakemelding fra følgende.

2021 

Her er tilbakemeldingen fra de som deltok på seansen høsten 2021.

2020

Her er tilbakemeldingen fra de som deltok på seansen høsten 2020.

Når du tenker tilbake på opplegget som en helhet, hvilken score vil du gi fra 1 – 10.