Elevene skal besøke Karrierelaboratoriet klassevis og gjennom et halvdagsopplegg få kunnskap om arbeidslivet slik at de kan reflektere over videre yrkesvalg. Vi samarbeider med Rådgiverforum Rogaland og arbeidslivet.


Karrierelaboratoriet vil bli gradvis bygget opp vha moduler med forskjellige emner. 

Første modul i totalopplegget er «Bygg- og anleggsteknikk». I denne modulen skal elevene få demonstrert hvilke fag og yrker det vil være behov for innenfor dette emnet. Emner for flere moduler er Energi, Helse, Havbruk, IT etc. Visjonen er til slutt å ha nok moduler og innhold til å «bygge et samfunn» som vil gi en så god tilnærming som mulig til hvilke fag og yrker det er behov for i et samfunn.

             

Opplevelsene i Karrierelaboratoriet vil være filmer, konkurranser, praktiske oppgaver, VR  etc....

Deltagere blir veiledet via iPad i form av video og instrukser. 

De får innblikk i de forskjellige yrker i form av praktiske oppgaver og invervju av personer som jobber i de forskjellige yrker.

Fra desember 2019 har vi gjennomført pilot til å teste det ut på fullskala  med 10'nde klasse fra Stavanger med over 1000 elver i 2021.