Sponsorer:

Samarbeidspartnere:

Karrierelaboratoriet: 

Styrke valg av utdannelse i skolen

Elevene besøker Karrierelaboratoriet klassevis og gjennom et halvdagsopplegg få kunnskap om arbeidslivet slik at de kan reflektere over videre yrkesvalg. 

Vi jobber tett med bedrifter og får innblikk i hverdagen samt råd om hvordan man velger relevant utdannelse fra de ansatte. 

Elevene bruker en iPad for å navigere gjennom innhold samt instrukser på oppgaver.

Modul for Seanse rundt Karbonfangst og Lagring ⬇