Force RING (Force er et prosjekt i Oljedirektoratets regi) ble opprettet i 2010 for å stimulere til økt kommunikasjonen mellom skole og arbeidsliv. Bakgrunnen for initiativet var introduksjon av faget ”Utdanningsvalg” i skolen hvor elever i ungdomsskolen skulle orientere seg om muligheter i arbeidslivet.

Det ble opprettet et samarbeid med Stavanger kommune ved ”Oppvekst og levevilkår” hvor Force RING hospiterte ca 200 elever over fire dager hver høst. Dette var et populært initiativ som ble terminert i 2016 i påvente av at det skulle opprettes et senter for yrkesveiledning i Skråtårnet i Jåttåvågen.

Med bakgrunn i samarbeidet med Stavanger kommune ble det i 2009 initiert et samarbeid også med Rogaland fylkeskommune. Alle stud. spes elever i VG1 ble invitert til Vitenfabrikken i Sandnes over tre dager hver januar hvor de fikk møte selskaper og organisasjoner fra arbeidslivet. Hensikten var å informere om muligheter i arbeidslivet frem mot deres valg første mars samme år. Dette var også et populært tiltak, men ble terminert i påvente av et senter for yrkesveiledning i Skråtårnet i Jåttåvågen.

Prosjektet som hadde til hensikt å etablere et senter for yrkesveiledning i Skråtårnet i Jåttåvågen strandet pga mangel på økonomiske midler.

Initiativet til å opprette et yrkesveiledningssenter har blitt godt mottatt fra alle hold. Derfor ble det tatt initiativ til å virkeliggjøre Karrierelaboratoriet i samarbeid med Skolelaboratoriet ved UiS basert på dugnad.